NGƯỜI ĐỦ SỨC HẤP DẪN NHẤT


-Có một vị nữ thí chủ, gia đình rất giàu có, chẳng luận về của cải, địa vị ,tài năng , quyền lực và vẻ đẹp bên ngoài, đều không người nào có thể vượt hơn cô, nhưng cô lại thường hay buồn khổ ít được vui, ngay cả tìm một người bạn tâm sự cũng không có.Một hôm, cô đi đến chổ Thiền Sư Vô Đức xin lời chỉ dạy, làm sao để có thể hấp dẫn, giành được sự yêu mến của người khác.
Thiền Sư Vô Đức nói:
– Cô có thể tùy lúc tùy nơi hợp tác với mọi người, đồng thời trong lòng có đủ tâm từ bi hỷ xả giống như Phật, tập nói một ít lời thiền, nghe một vài âm thanh thiền, ứng dụng một chút tâm thiền, cô sẽ có thể trở thành người có sức hấp dẫn. Nữ thí chủ sau khi nghe xong nói:
– Làm sau con nói được lời thiền?
Thiền Sư Vô Đức:
– Lời thiền, chính là nói lời hoan hỷ, nói lời chân thật, nói lời khiêm nhường , lời nói có ích cho mọi người.
Nữ thí chủ lại hỏi:
– Làm sao con nghe được âm thanh thiền?
Thiền Sư Vô Đức:
Âm thanh thiền chính là chuyển hóa tất cả âm thanh biến thành âm thanh vi diệu, ngay tiếng mắng chửi nguyền rũa chuyển thành âm thanh yêu thương, ngay lời nói hủy báng chuyển thành âm thanh giúp đỡ; tiếng khóc, tiếng ồn, tiếng thô tục, tiếng ác khẩu, cô đều không lưu tâm, đó là âm thanh thiền.
Nữ thí chủ lại hỏi:
-Làm sao con thực hành việc thiền?
Thiền Sư Vô Đức nói:
-Việc thiền chính là thực hành bố thí cúng dường, từ thiện xã hội, phục vụ cứu vật phóng sanh, những việc làm hợp với phật pháp.
Nữ thí chủ lại hỏi thêm:
– Làm sao con ứng dụng được tâm thiền?
Thiền Sư Vô Đức nói:
– Tâm thiền chính là tâm nhất như của tôi và cô, tâm phàm thánh không phân chia, tâm bao dung rộng lớn, tâm làm lợi ích cho tất cả mọi loài.
Nữ thí chủ sau khi nghe xong,dốc lòng sửa đổi tập khí kiêu căn ngạo mạng thuở xưa, ở trước mọi người không còn khoe khoang cảnh giàu sang của mình, lại chẳng tự kiêu về nhan sắc của mình, đối với mọi người luôn giữ gìn thái độ khiêm cung nhã nhặn từ ái, đối với quyến thuộc rất quan tâm chăm sóc. Không bao lâu, cô liền được mọi người khen ngợi là ” thí chủ đủ sức hấp dẫn nhất.
LỜI BÀN: Thiền chẳng phải là lý luận suông, thiền là đời sống, trong đời sống luôn tỉnh giác mọi lúc mọi nơi đâu đâu cũng có thiền, luôn có sức mạnh vô biên, nơi người được người tôn trọng, ở đâu cũng được quý kính, có thiền, tương lai đời người, làm gì và ở đâu cũng đều thuận lợi.

_st_

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *